Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2002 wordt de heer Lemmens, Dirk, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Schoten, voor een termijn van vijf jaar.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000176
pub.
15/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 3 februari 2002 wordt de heer Lemmens, Dirk, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Schoten, voor een termijn van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^