Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 september 2001 wordt bevorderd : Kroonorde Commandeur De heer BLANPAIN, M.Y., Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Belgolaise. Hij neemt vanaf 17 september 2001 z

bron
ministerie van financien
numac
2002003078
pub.
14/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie e type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001002083 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001022714 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001015105 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de verantwoordelijke van het dagelijks beheer van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001000908 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juni 2001 tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 12/10/2001 numac 2001001012 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001000903 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en van wettelijke bepalingen tot wijziging inzonderheid van deze wet sluiten wordt bevorderd : Kroonorde Commandeur De heer BLANPAIN, M.Y., Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Belgolaise.

Hij neemt vanaf 17 september 2001 zijn rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^