Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de inte 2° worden d

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009714
pub.
27/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European AutoPlastic Association », afgekort : « E.A.P.A. », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Initiative Humanitaire Internationale », afgekort : « I.H.I. », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Association for Food Safety », afgekort : « Sage Consortium », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Sobudo Rengokai », waarvan de zetel te 4000 Luik gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « The European Chemistry Thematic Network », afgekort : « E.C.T.N. », in het Frans « Réseau thématique européen de Chimie », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Society of Suirgical Oncology », afgekort : « E.S.S.O. », in het Frans : « Société Européenne d'Oncologie Chirurgicale », in het Nederlands : « Europese Gemeenschap voor Chirurgische Oncologie », in het Duits : « Europaïsche Gesellschaft für Chirurgische Onkologie », waarvan de zetel te 1200 Brussel Gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fondation internationale Triffin », afgekort : « F.I.T. », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Association européenne des Formateurs du Transport », afgekort : « EuroTra », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Regional Science Association », in het Frans : « Association européenne de Science régionale », afgekort : « ERSA », waarvan de zetel te 1348 Louvain-la-Neuve gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Association des Régions européennes de Technologie industrielle », afgekort : « RETI », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : « European Industrial Regions Association », afgekort : « EIRA », in het Frans : « Association des Régions industrielles européennes », afgekort : « ARIE ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^