Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten Verlengingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 heeft barones Jacobs de verlenging bekomen van haar mandaat als lid van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van ade Bij konink

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015120
pub.
03/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten Verlengingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector voor verhuis type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de kosten van medische schifting in de subsector voor verhuisondernemingen, d type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012656 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de "Vlaamse Ve type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012648 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen vana sluiten heeft barones Jacobs de verlenging bekomen van haar mandaat als lid van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten voor een tweede termijn van vier jaar, met ingang van 17 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022501 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002009532 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het statuut van de leden van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002022492 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002022488 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002012680 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 december 2000, genomen in het Paritair Comité voor de textielverzorging , tot vaststelling van het model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden (1) type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002022470 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging in de prijs per tenlastenemingsdag in een medisch-pediatrisch centrum voor kinderen getroffen door een chronische ziekte sluiten heeft burggravin Frimout de verlenging bekomen van haar mandat voor een tweede termijn van vier jaar, met ingang van 11 juli 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^