Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 januari 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 14 juni 2002 : de heer Fernan - ministerieel b

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2002015146
pub.
13/01/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 14 juni 2002 : de heer Fernand Van Brusselen, Ambassadeur te Boedapest. - ministerieel besluit van 24 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022535 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002003326 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten : de heer Daniel Dargent, Eerste Secretaris te Lagos. - ministerieel besluit van 3 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2002 pub. 16/05/2003 numac 2003035455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants sluiten : de heer Jean-Louis Six, Adjunct-permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel. - koninklijk besluit van 10 juli 2002 : de heer Jacques Henin, Ambassadeur te Ouagadougou. - koninklijke besluiten van 17 juli 2002 : Jonkheer François de Kerchove d'Exaerde, Consul-Generaal te Osaka;

Baron Olivier Gilles de Pelichy, Ambassadeur bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.C.W. te Den Haag; de heren : Christian Meerschman, Consul-General te Johannesburg;

Bernard Pierre, Ambassadeur te Praag;

Mevr. Christine Stevens, Consul-Generaal te Barcelona. - koninklijke besluiten van 2 augustus 2002 : de heer Leopold Carrewyn, Ambassadeur te Addis-Abeba;

Jonkheer Baudouin de la Kethulle de Ryhove, Ambassadeur te Kopenhagen; de heren : Marc Den Doncker, Ambassadeur te Wellington;

Robert Devriese, Ambassadeur te Sarajevo;

Jan Mutton, Ambassadeur te Bujumbura;

Jonkheer Benoît Ryelandt, Consul-Generaal te Milaan; de heren : Johan Swinnen, Ambassadeur te Den Haag;

Leo Willems, Ambassadeur te Nairobi. - koninklijke besluiten van 28 augustus 2002 : de heren : Alain Cools, Consul-Generaal te Montreal;

Eric Duchene, Ambassadeur te Singapore;

Louis Engelen, Ambassadeur te Vilnius;

Walter Lion, Consul-Generaal te Keulen;

Rafaël Van Hellemont, Ambassadeur te Warschau. - ministerieel besluit van 30 augustus 2002 : de heer Simon Legrand, Eerste Secretaris van de Permanente Vertegenwoordiging bij het Bureau der Verenigde Naties, bij de Gespecialiseerde Instellingen en bij de Wereldhandelsorganisatie te Genève. - ministerieel besluit van 3 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002021396 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 03/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, sluiten : Mevr. Pascale Depré, Minister-Raad te Parijs.

Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 10 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022308 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002022303 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022309 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002003207 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027929 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027930 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten : Jonkheer François de Kerchove d'Exaerde, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel. - koninklijk besluit van 14 juni 2002 : de heer Michel Adam, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij het Bureau der Verenigde Naties, bij de Gespecialiseerde Instellingen en bij de Wereldhandelsorganisatie te Genève. - koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : de heren : Thomas Antoine, Consul-Generaal te Istanbul;

Marc Franck, Consul-Generaal te Rio de Janeiro;

Michel Godfrind, Consul-Generaal te Barcelona;

Alain Kundycki, Consul-Generaal te Montreal;

Peter Martin, Consul-Generaal te Rijsel;

Jean-Marie Noirfalisse, Ambassadeur te Wenen. - ministeriële besluiten van 12 juli 2002 : de heren : Rudolf Huygelen, Eerste Ambassadesecretaris te Pretoria;

Koenraad Lenaerts, Eerste Ambassadesecretaris te Buenos Aires;

Mevr. Véronique Petit, Ambassadesecretaris te Tel Aviv; de heer Hans Timbremont, Minister-Raad te Peking. - koninklijke besluiten van 17 juli 2002 : de heren : Guido Courtois, Consul-Generaal en Permanent Vertegenwoordiger bij de UNRWA te Jeruzalem;

Michel Lastschenko, Ambassadeur te Kopenhagen;

Philippe Nieuwenhuys, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.C.W. te Den Haag. - koninklijke besluiten van 2 augustus 2002 : Baron Thierry de Gruben, Ambassadeur te Londen; de heren : Paul Jansen, Ambassadeur te Ouagadougou;

Pierre Labouverie, Ambassadeur te Pretoria;

Pierre Schmidt, Ambassadeur, Speciaal Gezant Belast met Multilaterale Vraagstukken, toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de UNESCO te Parijs;

Christian Verdonck, Consul-Generaal te Keulen. - koninklijke besluiten van 22 augustus 2002 : Jonkheer Benoît Cardon de Lichtbuer, Ambassadeur bij de Heilige Stoel te Rome; de heren : Charles Ghislain, Consul-Generaal te Straatsburg en Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa te Straatsburg;

Igor Haustrate, Ambassadeur te Santiago. - koninklijke besluiten van 28 augustus 2002 : Mevr. Cristina Funes-Noppen, Ambassadeur te Rabat; de heer Frédéric Renard, Ambassadeur te Nairobi.

Aanstellingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hierna vermelde Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : - koninklijk besluit van 11 juni 2002 : de heer Robert Vanreusel, in El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama. - koninklijk besluiten van 7 juli 2002 : de heer Jan Willems, in Albanië, Malta en San Marino. - koninklijke besluiten van 17 juli 2002 : de heren : Jan Matthysen, in Azerbeidzjan en Turkmenistan;

André Mernier, in Kazachstan, Kirgizstan, Oezbekistan en Tadzjikistan. - koninklijke besluiten van 2 augustus 2002 : de heren : Paul Jansen, in Niger;

Boudewijn Vanderhulst, in Haïti. - koninklijke besluiten van 22 augustus 2002 : de heer Edmond De Wilde, in Macedonië;

Mevr. Cristina Funes-Noppen, in Kaapverdië. - koninklijke besluiten van 28 augustus 2002 : Mevr. Cristina Funes-Noppen, in Mali; de heer Luc Liebaut, in Bosnië-Herzegovina. - koninlijke besluiten van 20 september 2002 : Mevr. Cristina Funes-Noppen, in Mauritanië; de heer Frédéric Renard, in de Seychellen en in de Comoren. - koninklijk besluit van 29 september 2002 : de heer Pierre Labouverie, is Lesotho en Botswana.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^