Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Opruststelling Bij koninklijk besluit van 25 januari 2002, dat in werking treedt op 1 januari 2003, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Cozijns Filip, cultuurpactinspecteur bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpa Het is

bron
federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten
numac
2002021139
pub.
23/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ EN ALGEMENE DIENSTEN


Opruststelling Bij koninklijk besluit van 25 januari 2002, dat in werking treedt op 1 januari 2003, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Cozijns Filip, cultuurpactinspecteur bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden.

Hij wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^