Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 april 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt Mevr. Verlinden, Monique Sidonie J., adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit haar a Mevr. Ve

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022158
pub.
04/04/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt Mevr. Verlinden, Monique Sidonie J., adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2002, eervol ontslag uit haar ambt verleend.

Mevr. Verlinden, Monique S., is ertoe gemachtigd, met ingang van 1 januari 2002, haar aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^