Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2003 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer VAN den BOSSCHE, Luc, Minister van Ambtenarenzake Commandeur De h

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000448
pub.
22/05/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2003 zijn de hierna vermelde Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer VAN den BOSSCHE, Luc, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen.

Commandeur De heren : ANSOMS, Jos, Secretaris bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers DAEMS, Rik, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand DENIS, Robert, Ondervoorzitter bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers DETREMMERIE, Jean-Pierre, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers D'HONDT, Denis, Quaestor bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. DURANT, Isabelle, Gewezen Vice-eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer De heren : FLAHAUT, André, Minister van Landsverdediging PINXTEN, Karel, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Minister REYNDERS, Didier, Minister van Financiën TANT, Paul, Tweede Ondervoorzitter bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VANDE LANOTTE, Johan, Vice-eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie VAN EETVELT, Jozef, Quaestor bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VAN ROMPUY, Herman, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Gewezen Vice-Eerste Minister, Minister en Staatssecretaris.

Officier De heer BARTHOLOMEUSSEN, Marcel, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn. : CAHAY-ANDRE, Pierrette, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers CREYF, Simonne, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : DUFOUR, François, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers JANSSENS, Charles, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers LARCIER, Guy, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers LEFEVRE, Jacques, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers MAINGAIN, Olivier, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers SIMONET, Jacques, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers TAVERNIER, Jef, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu VAN APEREN, Arnold, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VAN der MAELEN, Dirk, Fractievoorzitter-SP.A bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VAN PARYS, Tony, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen Minister VAN PEEL, Marc, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ridder De heer ANTHUENIS, Filip, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. AVONTROODT, Yolande, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : BACQUELAINE, Daniel, Fractievoorzitter PRL-FDF bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers BONTE, Hans, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers BORGINON, Alfons, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers DE CREM, Pieter, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevrn. : DE MEYER, Magda, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers DE PERMENTIER, Corinne, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : DECROLY, Vincent, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers DEHU, Maurice, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. D'HONDT, Greta, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : FOURNAUX, Richard, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers GIET, Thierry, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers GORIS, Stef, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers LANO, Pierre, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers LETERME, Yves, Fractievoorzitter CD&V bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. MILQUET, Joëlle, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : MORIAU, Patrick, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers PIETERS, Dirk, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Mevr. PIETERS, Trees, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers De heren : VAN HOOREBEKE, Karel, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VANVELTHOVEN, Peter, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VERHERSTRAETEN, Servais, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VERSNICK, Geert, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers VISEUR, Jean-Jacques, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewezen Minister WAUTERS, Joos, Ondervoorzitter bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zij zullen het Burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heer EYSKENS, Mark, Lid bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewezen Eerste Minister, Minister en Staatssecretaris, Minister van Staat.

Commandeur De heren : BOUTMANS, Eddy, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken DELEUZE, Olivier, Gewezen Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer PEETERS, Jan, Gewezen minister en Staatssecretaris, Secretaris bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2003 zijn de hierna vermelde Leden van de Senaat bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer COLLA, Marcel, Senator, gewezen Minister en Staatssecretaris.

Commandeur De heer HAPPART, Jean-Marie, Senator - Ondervoorzitter van de Senaat Mevr. LIZIN, Anne-Marie, Senator De heer VERWILGHEN, Marc, Minister van Justitie.

Officier De heren : BARBEAUX, Michel, Senator CHERON, Marcel, Senator ISTASSE, Jean-François, Senator Mevrn. : de T'SERCLAES, Nathalie, Senator LEDUC, Jeannine, Senator en Voorzitster van de VLD-Senaatsfractie De heer LOZIE, Frans, Senator en Voorzitter van de AGALEV-Senaatsfractie Mevr. NAGY, Marie, Senator en Voorzitster van de ECOLO-Senaatsfractie De heren : THISSEN, René, Senator en Voorzitter van de CdH-Senaatsfractie TIMMERMANS, Jacques, Senator Mevr. WILLAME-BOONEN, Magdeleine, Senator Ridder Mevr. BOUARFA, Sfia, Senator De heer CALUWE, Ludwig, Senator Mevrn. : de BETHUNE, Sabine, Senator en Eerste Ondervoorzitster van de Senaat DE SCHAMPHELAERE, Mia, Senator De heren : DESTEXHE, Alain, Senator D'HOOGHE, Jacques, Senator MAERTENS, Michiel, Senator MALCORPS, Johan, Senator MORAEL, Jacky, Senator en Minister van Staat POTY, Francis, Senator RAMOUDT, Didier, Senator SIQUET, Louis, Senator Mevr. THIJS, Erika, Senator De heer VANDENBROEKE, Chris, Senator Mevr. van KESSEL, Ingrid, Senator.

Zij zullen het Burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer MAYSTADT, Philippe, gewezen Senator en Minister, Minister van Staat.

Orde van Leopold II Grootkruis De heren : DE DECKER, Armand, Senator-Voorzitter van de Senaat TOBBACK, Louis, Senator, gewezen Minister. Minister van Staat.

Commandeur De heer MOREELS, Réginald, gewezen Senator, Minister en Staatssecretaris.

Zij nemen vanaf de datum van het besluit hun rang in de Orde in.

Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2003 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommi type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen sluiten, is Mevr. AELVOET, Magda, gewezen Minister tot Commandeur in de Leopoldsorde bevorderd.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Zij neemt vanaf de datum van het besluit haar rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^