Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federaal Agentschap voor nucleaire controle Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat heeft uitwerking heeft met ingang van 16 juli 2003, is aangeduid tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 be - de he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000874
pub.
02/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federaal Agentschap voor nucleaire controle Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat heeft uitwerking heeft met ingang van 16 juli 2003, is aangeduid tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten: - de heer Christian Vandecasteele

Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 16 juli 2003, is aangeduid tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten : - de heer Stéphane Pepin

Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 15 maart 2002, werd de aanduiding van de heer Bernard Lacrosse tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten, opgeheven.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2002, werd de aanduiding van Mevr. Sabine Stassart tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten, opgeheven.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, werd de aanduiding van Mevr. Mireille Claeys tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten, opgeheven.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, werd de aanduiding van Mevr. Norma Di Leone tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten, opgeheven.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, werd de aanduiding van de heer Christophe Lannois tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten, opgeheven.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2003, werd de aanduiding van de heer Ken Wellekens tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten, opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^