Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003, wordt Mevr. Bellen, Gerda, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie overgeplaatst in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Bij kon

bron
federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie
numac
2003002063
pub.
25/04/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE


Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003, wordt Mevr. Bellen, Gerda, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie overgeplaatst in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003, wordt de heer Mattheussens, Marc, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie overgeplaatst in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2003.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^