Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, wordt Mevr. Delanghe, Marion, adjunct-adviseur voor overheidsopdrachten volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur voor overheidsopdrachten bij de Federale Ov Overeen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2003002069
pub.
22/05/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, wordt Mevr. Delanghe, Marion, adjunct-adviseur voor overheidsopdrachten volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur voor overheidsopdrachten bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Algemene Directie Personeel - Directie Personeelsontwikkeling in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2003.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^