Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 mei 2003 : - is de heer De Laet, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - is de heer Vander Stichele, H., - is de heer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009431
pub.
13/05/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 mei 2003 : - is de heer De Laet, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - is de heer Vander Stichele, H., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - is de heer Konings, G., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003, is Mevr. Canonne, M.-L., ere-rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^