Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 juni 2003 : - is het Kruis 1 e klasse toegekend aan : de heren : Boyen, D., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren; Degueldre, C., vrederechter van Declercq, L., eerste advocaat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009551
pub.
20/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003012416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 2bis en 2ter van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en tot invoeging van een artikel 8bis in hetzel type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende mobiliteit type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werk type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst sluiten : - is het Kruis 1e klasse toegekend aan : de heren : Boyen, D., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren;

Degueldre, C., vrederechter van het kanton Limbourg-Aubel;

Declercq, L., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent;

Denecker, L., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk;

Fobe, M., eerste advocaat-generaal bij het militair gerechtshof;

Missal, J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen;

Thomas, P., emeritus eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen;

Mevr. Sevens, L., rechter in de politierechtbank te Antwerpen; de heren : Valvekens, J., vrederechter van het vierde kanton Antwerpen;

Van Oudenhove, A., procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

Verhaeghe, D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

Verheyden, Th., ereraadsheer in het Hof van Cassatie. - is de Medaille 1e klasse toegekend aan : de heren : Arnould, J.-M., plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen;

Berben, P., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Leuven;

Berghmans, T., eerste substituut-krijgsauditeur;

Bernard, P., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen;

Mevrn. : Bertrand, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen;

Bonte, M., ere-eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent; de heren : Boucquey, J., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Broeckx, R., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;

Bruneel, J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kapellen;

Colpin, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Danneels, H., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

Debaene, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; de le Court, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

De Lentdecker, J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

Mevr. Delpierre, Ch., eresubstituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi; de heer de Maleingreau d'Hembise (baron Marc Benoit Florent Charles Ghislain), ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Mevr. Deprez, L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent; de heren : De Roeck, A., vrederechter van het achtste kanton Antwerpen;

De Roeck, A., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen;

De Smedt, H., plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Dendermonde;

De Smedt, W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

De Swaef, R., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent;

Dewulf, L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent;

Mevrn. : Donny, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Doom, N., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen; de heer Dreessen, L., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen;

Mevr. Duym, A., vrederechter van het derde kanton Antwerpen; de heren : Goethals, S., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Hamaide, J.-C., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;

Mevr. Hänsch, B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; de heren : Heyvaert, H., plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Dendermonde;

Kersemans, E., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Arendonk;

Lambert, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;

Lambrecht, L., vrederechter van het tweede kanton Kortrijk;

Lammens, F., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;

Lauwers, W., vrederechter van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode;

Lenaerts, P., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen;

Leuris, F., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Hasselt;

Libert, S., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen;

Mevr. Lindemans, A., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; de heren : Lust, A., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

Marchal, R., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

Marchandise, Th., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;

Mertens de Wilmars (jonkheer Jean Marie Maurice Hubert), raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen;

Meulemans, F., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier;

Mevrn. : Nutkewitz, V., vrederechter van het tweede kanton Antwerpen;

Pauwels, A.-M., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel;

Pieters, M., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde; de heren : Platteeuw, W., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel;

Quinten, R., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent;

Mevr. Robert, M., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi; de heren : Rubens, M., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;

Russe, J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen;

Mevr. Schotsmans, S., ererechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; de heren : Schuermans, Ch., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Turnhout;

Simonis, G.-H., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;

Spreutels, J., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie;

Troch, F., ondervoorzitter in rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;

Van Alsenoy, K., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node;

Van Bellinghen, P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg;

Vanbuul, M., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgloon;

Van Caenegem, F., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

Van Camp, E., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen;

Van Camp, Ph., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zandhoven;

Van de Merckt, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

Van den Brande, W., vrederechter van het eerste kanton Antwerpen;

Mevr. Vanderhoeght, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; de heren : Vandoren, A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

Van Lidth de Jeude (jonkheer André Xavier Reine Willy Hélène), plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

Verhelst, B., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent;

Verstraete, J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen;

Mevr. Verwilghen, V., raadsheer in het arbeidshof te Gent; de heren : Vroman, J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen;

Westrade, M., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Doornik;

Wezel, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^