Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 24 juni 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de int 2° worden

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009580
pub.
11/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 24 juni 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe », in het Engels : « Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe », en afgekort : « UNICE », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^