Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 21 januari 2004 wordt het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur bundel 3.(...) Bij hetzel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014277
pub.
05/02/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 21 januari 2004 wordt het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) bundel 3.1.1. « Lastenkohier voor het personeel van de infrastructuurgebruiker en voor zijn hulpondernemingen » goedgekeurd.

Bij hetzelfde besluit wordt het Reglement van de Beheerder van de Spoorweginfrastructuur - boek 3 - bundel 11 « Lastenkohier voor het personeel van de infrastructuurgebruiker » (RBSI 3.11), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999014089 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik sluiten, opgeheven.

Deze wijzigingen liggen ter inzage op het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Kantersteen 12, te 1000 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^