Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 18 oktober 2002 : de heer Philippe Kridelka, Ambassadeur te Singap - koninklijke bes

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003015119
pub.
04/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 18 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022862 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire h type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen en van twee koninklijke besluiten tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende de bepaling van de afgiftemodaliteiten van het veiligheidsattest en het nieuw onderzoek ervan type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het sluiten : de heer Philippe Kridelka, Ambassadeur te Singapore; - koninklijke besluiten van 18 november 2002 : de heren : Daniel Leroy, Ambassadeur te Ottawa;

Jacques Scavée, Ambassadeur te Tripoli; - koninklijke besluiten van 26 november 2002 : de heren : Jean-Pierre Biebuyck, Ambassadeur te Addis-Abeba;

Leo D'Aes, Ambassadeur te Bujumbura;

Luc Darras, Ambassadeur te Canberra;

Robert Devriese, Ambassadeur te Tunis;

Gustavus Dierckx, Ambassadeur te Praag;

Marc Gedopt, Ambassadeur te Kigali;

Hans Kint, Ambassadeur te Jakarta;

Mevr. Ingeborg Kristoffersen, Ambassadeur te Luxemburg; de heer Willy Stevens, Ambassadeur te Mexico;

Jonkheer Dominique Struye de Swielande, Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO te Brussel; de heren : Christiaan Tanghe, Ambassadeur te Manilla;

Gaston Van Duyse-Adam, Ambassadeur te Peking;

Mevr. Maria Vanherk, Ambassadeur te Vilnius; de heer Roland Van Remoortele, Ambassadeur te Kuala Lumpur; - koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002014322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 31/01/2003 numac 2003014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot subsidiëring van de v.z.w. 'Gate 1' type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023101 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en de interne bewak type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 24/01/2003 numac 2003022023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003003006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 17-40-4 van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de geldtransporten in het raam van sluiten : Mevr. Nancy Rossignol, Consul-generaal te Casablanca; - koninklijk besluit van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003009111 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betr sluiten : de heer Jean-François Branders, Ambassadeur te Tokyo; - ministeriële besluiten van 15 januari 2003 : de heer Jacques Castiaux, Ambassaderaad te Oslo;

Mevr. Francine Chainaye, Ambassaderaad te Washington; de heer Gérard Cockx, Ambassaderaad te Londen;

Mevr. Gisèle Eggermont, Minister-Raad te Parijs; de heren : Luc Jacobs, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Christian Lepage, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de UNESCO te Parijs;

Jan Luykx, Minister-Raad te Washington;

Geert Muylle, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Michel Peetermans, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa te Straatsburg;

Mevr. Carine Petit, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVN te New York; de heren : François Roux, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Marc Thunus, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVN te Genève;

Johan Verkercke, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Bruno Angelet, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de W.E.U. te Brussel;

Frank Arnauts, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO te Brussel;

François Bontemps, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVN te New York;

Rudi Brieven, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVN te New York;

Marc Calcoen, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Mevr. Nathalie Cassiers, Eerste Ambassadesecretaris te Helsinki; de heren : Hugues Chantry, Ambassadesecretaris te Belgrado;

Peter Claes, Eerste Ambassadesecretaris te Stockholm;

Grégoire Cuvelier, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OESO te Parijs;

Charles Delogne, Eerste Ambassadesecretaris te Belgrado;

François Delhaye, Eerste Ambassadesecretaris te Kinshasa;

Mevr. Christine Detaille, Eerste Ambassadesecretaris te Berlijn; de heren : Michel Dewez, Eerste Ambassadesecretaris, te Wenen;

Karl Dhaene, te Kinshasa; Ambassadesecretaris, te Kinshasa;

Stefan Greefs, Eerste Ambassadesecretaris, te Praag;

Alain Hanssen, Ambassadesecretaris te Jakarta;

Pascal Heyman, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVSE te Wenen;

Bruno Jans, Ambassadesecretaris, te Kaïro;

Peter Lescouhier, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Michel Malherbe, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVN te Genève;

Marc Michielsen, Eerste Ambassadesecretaris te Moskou;

Didier Nagant de Deuxchaisnes, Ambassadeattaché te Washington;

Marc Pecsteen De Buytswerve, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVN te New York;

Philippe Potjes, Ambassadeattaché te Rome;

Olivier Quinaux, Ambassadesecretaris te Dublin;

Jean-Arthur Regibeau, Ambassadeattaché à Berlijn;

Hendrik Van De Velde, Ambassadesecretaris te Kopenhagen;

Rudy Van Lancker, Eerste Ambassadesecretaris te Boedapest;

Mevr. Caroline Vermeulen, Ambassadesecretaris te Moskou; de heren : Michel Versailles, Ambassadeattaché te Rabat;

Bert Versmessen, Ambassadesecretaris te Ottawa;

Serge Wauthier, Ambassadesecretaris te Washington;

Pascal Buffin, Ambasstadeattaché te Brasilia;

Pierre Cartuyvels, Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO te Brussel;

Mevr. Roxane De Bilderling, Ambassadeattaché te Nairobi; de heer Patrick Deboeck, Ambassadeattaché te Riyadh;

Mevr. Emmanuelle De Foy, Consul bij het Consulaat-Generaal te Jeruzalem; de heer Bart De Groof, Ambassadeattaché te Abuja;

Mevr. Delphine Delieux, Ambassadeattaché te Harare; de heren : Philippe De Muelenaere, Ambassadeattaché te Bangkok;

Frederik Develter, Ambassadeattaché te Boekarest;

Christian Dooms, Consul bij het Consulaat-Generaal te New York;

Stéphane Doppagne, Ambassadeattaché te Hanoï;

Frank Duhamel, Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OESO te Parijs;

Antoine Evrard, Ambassadeattaché te Teheran;

Piet Heirbaut, Ambassadeattaché te Seoel;

Paul Lambert, Ambassadeattaché te Peking;

Mevr. Dominique Mineur, Ambassadeattaché te Parijs; de heren : Nicolas Nihon, Ambassadeattaché te Mexico;

Bart Pennewaert, Ambassadeattaché te Pretoria;

Bruno Pozzi, Ambassadeattaché te Tokio;

William Roelants de Stappers, Ambassadeattaché te Abidjan;

Hubert Roisin, Ambassadeattaché te Ankara;

Luc Truyens, Ambassadeattaché te Kiev;

Didier Vanderhasselt, Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de WEU te Brussel;

Jürgen Van Meirvenne, Ambassadeattaché te Addis-Abeba;

Jeroen Vergeylen, Ambassadeattaché te Manilla;

Marc Verheyleweghen, Ambassadeattaché te Sofia; - koninklijk besluit van 23 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefeni sluiten : de heer Jean-Luc Bodson, Consul-Generaal te Sydney; - koninklijk besluit van 19 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende ontslag en benoeming van een lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009195 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 houdende het statuut van het personeel van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis sluiten : de heren : Robert Vandemeulebroucke, Ambassadeur te Koeweit;

Johan Van Dessel, Ambassadeur te Helsinki; - koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 sluiten : de heer Wilfried Geens, Ambassadeur te Dublin; - koninklijk besluit van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003009197 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling voor 2002, van de wijze van financiering, de begunstigden, type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003200168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie in de subsector voor de afhandeling op luchthavens voor type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003200088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003022306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod op het gebruik van dierlijke afvallen voor de dierenvoeding type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse we sluiten : de heer Stéphane De Loecker, Consul-Generaal te New York; - koninklijke besluiten van 12 maart 2003 : de heren : Luc Teirlinck, Ambassadeur te 's Gravenhage;

Franciskus van Daele, Ambassadeur te Washington;

Marc Van den Reeck, Ambassadeur te Abu Dhabi;

Lodewijk Willems, Ambassadeur te Berlijn; - ministeriële besluiten van 13 maart 2003 : de heren : Wiliam De Baets, Ambasadeattaché te Caracas;

Christophe Payot, Ambassadeattaché te Islamabad; - koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003002095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 13 maart 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer sluiten : de heer Herman Merckx, Consul-Generaal te Mumbai; - ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1995 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 06/08/2003 numac 2003011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 4 februari 1999 waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Angola aan vergunning onderworpen worden type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003241 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 maart 1996 tot goedkeuring van het beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003239 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 april 1996 tot goedkeuring van het marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003031233 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van een programma ter vermindering van de waterverontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - Xyleen en Tolueen sluiten : de heer Jeroen Cooreman, Ambassadesecretaris te Islamabad.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^