Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklij Algem

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2003021057
pub.
04/04/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Eervolle ontslagen. - Ontslagen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 wordt aan de heer Verschaeren, José, geboren op 24 mei 1943, met ingang van 1 juni 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkleider-geaggregeerde bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2002 wordt aan Mevr. Soenen, Micheline G.A., geboren op 6 mei 1939, met ingang van 1 maart 2003 eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2003 wordt aan de heer Laurent, René F.L.L., geboren op 8 september 1939, met ingang van 1 april 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijke Bibliotheek van België. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 wordt aan de heer Van Wijnsberghe, François W.T., geboren op 21 april 1938, met ingang van 1 mei 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan Mevr. Jacobs, Erna, geboren op 29 maart 1938, met ingang van 1 april 2003 eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkleider bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt aan de heer Bultynck, Pierre L., geboren op 12 juni 1938, met ingang van 1 juli 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een departement bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt met ingang van 1 februari 2002 ontslag van ambtswege verleend aan Mevr. Decock, Sophie, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2002 wordt aan de heer Stone, William, geboren op 16 februari 1938, met ingang van 1 maart 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkleider-geaggregeerde bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2002 wordt aan de heer Van Dingenen, Erwin D.G., geboren op 2 april 1943, met ingang van 1 mei 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkleider bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan Mevr. Taupin, Claire, geboren op 13 juni 1938, met ingang van 1 juli 2003 eervol ontslag verleend uit haar ambt van assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt met ingang van 1 november 2002 aan Mevr. De Boeck, Vera P.E., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van attaché met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003 wordt aan de heer Jansen, Jacques L.Y.M., geboren op 3 januari 1939, met ingang van 1 oktober 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een departement bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt aan Mevr. Bert, Cathérine P.R.M., geboren op 4 april 1938, met ingang van 1 mei 2003 eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkleider bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de heer Van Lennep, Jacques G.M.R., geboren op 11 juli 1941, met ingang van 1 augustus 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een departement bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^