Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verhoging op 1 april 2003 van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 109,45 (basis 1996 = 100). - Pensioenen 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (rekening houdend met het koninklijk besluit (...) (Jaarbedragen) Ru

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022283
pub.
25/04/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Verhoging (buiten index) op 1 april 2003 van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 109,45 (basis 1996 = 100). - Pensioenen 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (rekening houdend met het koninklijk besluit van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers) : (Jaarbedragen) Rustpensioen : gezinsbedrag .. . . . 12.241,07 EUR bedrag alleenstaande . . . . . 9.795,94 EUR Overlevingspensioen . . . . . 9.641,91 EUR 2. Inkomensgarantie voor ouderen : basisbedrag .. . . . 4.937,76 EUR basisbedrag x 1,5 . . . . . 7.406,64 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^