Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Bevorderingen tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt de heer Perremans, Willy, Het ber

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022814
pub.
03/12/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Bevorderingen tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt de heer Perremans, Willy, sociaal inspecteur, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur (Nederlandse taalrol) bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met ingang van 1 november 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^