Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 september 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 1 oktober 2003, wordt de managementfunctie v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022895
pub.
30/09/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 20 september 2003, dat in werking treedt op 1 oktober 2003, wordt de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen toegekend aan de heer Ludo Paeme.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^