Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

**** eretekens Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis 2**** klas aan de heren **** ****, **** **** en **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de **** - de ****

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest
numac
2003202120
pub.
04/12/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN HET **** GEWEST


**** eretekens Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis 2**** klas aan de heren **** ****, **** **** en **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de heer **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, ****-**** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** en **** ****; - de **** medaille 2**** klas aan de heren **** **** en **** ****.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis 2**** klas aan Mevr. **** **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de heren **** **** en **** ****.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis 2**** klas aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** en **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de heer **** ****; - de **** medaille 2**** klas aan de heren **** **** en **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** en **** ****.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 worden de volgende eretekens verleend : - de **** medaille 1**** klas aan Mevr. **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de ****. **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** **** en **** **** alsook aan de heren **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** en **** ****; - de **** medaille 2**** klas aan de ****. **** **** en **** **** alsook aan de heren **** ****, **** **** en **** ****.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 wordt de **** medaille 1**** klas verleend aan de ***** koninklijk besluit van 23 oktober 2003 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis 2**** klas aan de heer **** ****; - de **** medaille 2**** klas aan de heer **** ****; - de **** medaille 1**** klas aan de ****. **** **** en **** **** alsook aan de heren **** ****, ****-**** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** en **** ****; - de **** medaille 3**** klas aan de ***** koninklijk besluit van 23 oktober 2003 wordt de **** medaille 2**** klas verleend aan de heer **** ****.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^