Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 wordt de heer Denis Delvax, adjunct-auditeur, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2004-2005 : 1° de uitoefening van zijn mandaten van assistent b 2° de ui

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000572
pub.
24/11/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 wordt de heer Denis Delvax, adjunct-auditeur, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2004-2005 : 1° de uitoefening van zijn mandaten van assistent bij de « Université libre de Bruxelles » voor de cursus « droit administratif général » en « droit administratif de l'économie » ten belope van 30 uur per jaar in totaal; 2° de uitoefening van zijn onderwijstaak bij de « Espace Formation P.M.E. » ten belope van 20 uur per jaar, in de hoedanigheid van docent van de cursus « droit de l'Urbanisme », verder te zetten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^