Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004 wordt met, ingang van 1 oktober 2003, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Meeus, Jacques, eerstaanwezend directeur bij h Hij word

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009047
pub.
28/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspe sluiten wordt met, ingang van 1 oktober 2003, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Meeus, Jacques, eerstaanwezend directeur bij het detentiecentrum te Saint-Hubert.

Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen te doen gelden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^