Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 september 2004

Directoraat-generaal. - Uitvoering van straffen en maatregelen Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004 : De aanwijzing van Mevr. Paula De Keyser, als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Nederlandstalige Commissie voor de vo De aanwij

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009644
pub.
23/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal. - Uitvoering van straffen en maatregelen Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004 : De aanwijzing van Mevr. Paula De Keyser, als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 december 2004.

De aanwijzing van de heer Rudy Van De Voorde, als plaatsvervangend assessor strafuitvoering bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel is verlengd voor een periode van vijf jaar, die een aanvang neemt op 1 september 2004.

Mevr. Kristine Kloeck, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en Gent en bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

Mevr. Kristine Kloeck, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor sociale reïntegratie bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en Gent, met ingang van 1 oktober 2004.

Mevr. Sibylle Haesebrouck, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering en als plaatsvervangend assessor sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

Mevr. Anniek Walraed, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor sociale reïntegratie bij de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

De heer Marc Hendrickx, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en Gent en bij de Nederlandstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

De heer Rudi Lecoutre, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en Gent en bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

De heer Eric Maes, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

De heer François Schoeters, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en Gent en bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

De heer Lode Vandaele, wordt aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en Gent en bij de Nederlandstalige Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 oktober 2004.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^