Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004 worden vanaf 11 oktober 2003 Als ver

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004012316
pub.
14/09/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004 worden vanaf 11 oktober 2003 voor een periode van zes jaar hernieuwd, de hieronder vermelde mandaten van plaatsvervangende leden van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Als vertegenwoordigers van de Minister van Werk : Voor de Nederlandstalige Kamer : De heer Eddy Verpoten Populierendreef 44-46 2800 Mechelen Voor de Franstalige Kamer : Mevr. Anne-Marie Colinet rue du Pont Neuf 7 6000 Charleroi

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^