Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 21 januari 2004 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Geb - het Algeme

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014023
pub.
20/02/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij koninklijk besluit van 21 januari 2004 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) bundel 4.1.3 « Coördinatie van de werken en het verkeer » ; - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 3.1.3 - « Het besturen » - eerste bijvoegsel dat in vervanging komt van de bladzijden 5 en 6 van de heden van kracht zijnde versie van bundel 3.1.3; - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) bundel 6.1.7. - « Verkeer op enkelspoor of op tegenspoor op een dubbelspoorbaanvak » - eerste bijvoegsel, dat in vervanging komt van de bladzijden 11/12, 25/26 (enkel in het Nederlands), 31/32 (enkel in het Nederlands) en 35/36 van de heden van kracht zijnde versie van bundel 6.1.7.

Bij hetzelfde besluit worden de volgende reglementen van het Algemeen Reglement van de Exploitatie (ARE), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 maart 1999, opgeheven : - bundel 122.18; - bundel 123.11; - bundel 123.21; - bundel 123.22.

Deze wijzigingen liggen ter inzage op het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Kantersteen 12, te 1000 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^