Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 6 november 2003 : de heer Charle - koninklijk

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015052
pub.
17/03/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003023003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 112 houdende registratie, bevestiging en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten : de heer Charles Delogne, Eerste Ambassadesecretaris te Belgrado; - koninklijk besluit van 12 januari 2004 : de heer Michel Adam, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij het Bureau der Verenigde Naties te Genève.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 2 december 2003 : de heer Michel Delfosse, Ambassadeur te Mexico; - koninklijk besluit van 5 december 2003 : de heer Jean-Luc Bodson, Ambassadeur te Bogota; - koninklijk besluit van 8 januari 2004 : de heer Frank Carruet, Ambassadeur te Yaoundé; - ministeriële besluiten van 12 januari 2004 : de heer Alain Cools, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Mevr. Renildis Loeckx, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel; de heren : Alphonse Creusen, Ambassaderaad te Warschau;

Gunther Sleeuwagen, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij het Bureau der Verenigde Naties te Genève;

Hugo Brauwers, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO, te Brussel;

Jeroen Cooreman, Ambassadesecretaris te Bangkok;

Christophe de Bassompierre, Ambassadesecretaris te Beiroet;

Jean-François Delahaut, Ambassaderaad te Luxemburg;

Christian de Lannoy, Ambassadesecretaris te Santiago;

Bruno Georges, Eerste Ambassadesecretaris te Canberra;

Gilles Heyvaert, Minister-Raad te Madrid;

Vincent Houssiau, Eerste Ambassadesecretaris te Athene;

Peter Huyghebaert, Ambassadesecretaris te Dakar;

Bart Lammens, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVSE te Wenen;

Mevr. Geneviève Renaux, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO te Brussel; de heren : Joris Ronse, Minister-Raad te Den Haag;

Jean-Louis Van Belle, Ambassadesecretaris te New Delhi;

Peter Van De Velde, Eerste Ambassadesecretaris te Lissabon;

Henri Vantieghem, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel;

Mevrn. : Sibille De Cartier D'Yves, Ambassadeattaché te Kigali;

Sophie De Smedt, Ambassadeattaché te Rome;

Annemie Lelie, Ambassadeattaché te Tokyo; de heren : Timon Salomonson, Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVSE te Wenen;

Tim Van Broeckhoven, Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij het Politiek en Veiligheidscomité te Brussel;

Frédéric René Verheyden, Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij het Bureau der Verenigde Naties te Genève; - koninklijk besluit van 2 februari 2004 : de heer Philippe Nieuwenhuys, Ambassadeur te Wenen.

Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2003 werd Mevr. Colette Taquet, ambtenaar van de derde administratieve klasse, benoemd tot Zaakgelastigde bij de Ambassade te Nicosia.

Belast met functie Bij koninklijk besluit van 13 november 2003 werd Mevr. Colette Taquet, ambtenaar van de derde administratieve klasse, belast met de functie van Consul-Generaal te Nicosia.

Aanstellingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : - koninklijke besluiten van 20 september 2003 : de heren : Philippe Beke, in Macedonië;

Rudi Schellinck, in het Sultanaat Oman; - koninklijke besluiten van 5 december 2003 : de heren : Koenraad Adam, in Eritrea;

Patrick De Beyter, in Sri Lanka en de Maldiven;

Rudi Schellinck, in Jemen; - koninklijke besluiten van 10 december 2003 : de heer Boudewijn Dereymaeker, in Mozambique en Zambia; - koninklijk besluit van 17 december 2003 : de heer Patrick De Beyter, in Nepal.

Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 werd de heer Patrick Renault, Ambassadeur in Afghanistan, aangesteld tot Consul-Generaal in deze Staat, met standplaats te Islamabad.

Bevorderingen door verhoging in weddeschaal Bij ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003023003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 112 houdende registratie, bevestiging en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten werden de volgende ambtenaren van de vierde administratieve klasse, met ingang van 1 maart 1999 bevorderd door verhoging in weddenschaal 10C : Mevr. Chrisitne Detaille; de heren : Eddy Weyens;

Joris Ronse;

Mevr. Line Vreven.

Einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 november 2003 werd Mevr. Françoise Gustin, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven uit haar functie van Consul-Generaal in de Republiek Cyprus.

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2003 werd aan de heer Piet Steel, ambtenaar van de derde administratieve klasse, op zijn aanvraag, met ingang van 25 februari 2001, eervol ontslag uit zijn functies verleend.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2004 werd aan de heer André Querton, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, op zijn aanvraag, op datum van 1 november 2003 eervol ontslag uit zijn functies verleend.

Toelatingen tot de proeftijd Bij ministerieel besluit van 2 januari 2004 werden de hiernavermelde ambtenaren toegelaten tot de proeftijd in de carrière Buitenlandse Dienst, op datum van 1 januari 2004 : de heren : Philippe Bronchain;

Pieter Leenknegt;

Mevr. Chantal Monet; de heren : Wim Peeters;

Peter Verbrugghe.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 werd aan de heer Philippe Berg eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 januari 2004 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 werd aan de heer Hugo Van Dyck eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 2003 en toegelaten de eretitel van Ambassaderaad te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 werd aan de heer Willy Andries eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2004 en toegelaten de eretitel van Ambassaderaad te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 werd aan Mevr. Rita De Bruyne eervol ontslag verleend. Zij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 november 2004 en toegelaten de eretitel van Ambassaderaad te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2004 werd aan de heer Leo Willems eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2004 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 januari 2004 werd aan de heer Michel Adam eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juni 2004 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^