Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 13 juli 2004 : de heer Philippe Roland, Ambassadeur te - koninklijk besl

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015207
pub.
29/10/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 13 juli 2004 : de heer Philippe Roland, Ambassadeur te Boekarest; - koninklijk besluit van 10 augustus 2004 : de heer Pierre Dubuisson, Ambassadeur te Tallinn; - koninklijke besluiten van 1 september 2004 : Mevr. Danielle Guilbert, Ambassadeur in de Republieken Kazachstan, Kirgizstan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Armenië en Georgië met standplaats te Brussel; de heer Peter Moors, Ambassadeur te Athene; - koninklijke besluiten van 13 september 2004 : de heren : Jean De Ruyt, Ambassadeur de Rome;

Vincent Mertens de Wilmars (jonkheer), Ambassadeur te Moscou;

Koenraad Rouvroy, Ambassadeur te Buenos Aires; - koninklijke besluiten van 21 september 2004 : de heer Jan Matthysen, Ambassadeur te Bangkok;

Johan Swinnen, Ambassadeur te Kinshasa.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 5 juni 2004 : de heer Renier Nijskens, Ambassadeur à Kinshasa; - ministeriële bestuiten van 6 juli 2004 : de heren : Rudolf Huygelen, Eerste Secretaris te Pretoria;

Luc Jacobs, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel; - koninklijk besluit van 1 september 2004 : Mevr. Régine De Clercq, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de O.E.S.O te Parijs.

Aanstellingen Bij de volgende koninklijke besluiten, werden de hiernavermelde Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : - koninklijk besluit van 13 juli 2004 : de heer Daniel Dargent, in Sao Tomé en Principe; - koninklijk besluit van 1 september 2004 : de heer Philippe Roland, in Moldavië; - koninklijk besluit van 21 september 2004 : de heer Jean De Ruyt, bij de F.A.O. te Rome.

Einde aanstellingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2004 werd Mevr. Françoise Gustin, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven uit haar functie van Ambassadeur te Beiroet.

Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2004 werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam : de heren : Renier Nijskens, Ambassadeur te Kinshasa;

Johan Van Dessel, Ambassadeur in Estland met standplaats te Helsinki.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 werd aan de heer Eric Duchêne eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 mei 2005 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 werd aan de heer Louis De Roover eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2004 en toegelaten de eretitel van Ambassaderaad te dragen.

Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 16 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling, binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, van de overdrachten van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten sluiten werd, met ingang van 1 september 2004, aan de heer Renier Nijskens een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar om hem in de mogelijkheid te stellen een internationale opdracht te kunnen vervullen.

Bij ministerieel besluit van 10 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004022720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027258 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027261 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027263 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027256 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 10/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004022748 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen sluiten werd met ingang van 3 september 2004, aan de heer Koenraad Doens een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar om hem in de mogelijkheid te stellen een internationale opdracht te kunnen vervullen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^