Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Hoger ambt van geneesheer-directeur-generaal Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004, wordt de heer Vereecke, Georges, geneesheer-inspecteur-generaal, met ingang van 1 septembe Het bero

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022458
pub.
14/07/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Hoger ambt van geneesheer-directeur-generaal Bij koninklijk besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid in uitvoering van artikel 16 van het nationaal akkoor type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fond type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van het nationaal akko type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwater sluiten, wordt de heer Vereecke, Georges, geneesheer-inspecteur-generaal, met ingang van 1 september 2003, voor de duur van zes maanden belast met de uitoefening van het hoger ambt van geneesheer-directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^