Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidshof te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 16 februari 2003, wordt aan de heer Louis VERHAEREN, wonende te 3700 Tongeren, die op 16 februari 2003 de leeftijdsgrens voor de uit Hij wo

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022687
pub.
24/08/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Arbeidshof te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 16 februari 2003, wordt aan de heer Louis VERHAEREN, wonende te 3700 Tongeren, die op 16 februari 2003 de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Antwerpen.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^