Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 wordt de heer Patrick Staes, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij de Fe Overeen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002015
pub.
09/02/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 wordt de heer Patrick Staes, adviseur van het Openbaar Ambt, volgens de regels van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Algemene Directie Organisatie - Directie Organisatieontwikkeling in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2004.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^