Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003, wordt, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Despiegelaere, G

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003383
pub.
03/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 17/09/2003 numac 2003002165 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003022915 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming en ontslag bij de Nederlandstalige kamer van de Geneeskundige Commissie van Beroep type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 to type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003201463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde instelling bij de openbare instellingen van sociale zekerhe type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 22/06/2004 numac 2003011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003002157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVII, Franse Gemeenschap, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van h type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij sluiten, wordt, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr.

Despiegelaere, G.M.M.A., hypotheekbewaarder te Brussel IV, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^