Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der pensioenen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004, wordt, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Richelle, G.M.S., eerste attaché van financiën, die aanspraak hee

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003428
pub.
06/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie der pensioenen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspe sluiten, wordt, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Richelle, G.M.S., eerste attaché van financiën, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^