Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juni 2005

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2005, wordt Mevr. Pisani, Camille, geboren op 14 april 1954, aangeduid als houder van een managementfuncti Het bero

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005021078
pub.
14/06/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2005, wordt Mevr. Pisani, Camille, geboren op 14 april 1954, aangeduid als houder van een managementfunctie -1 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in de functie van algemeen directeur.

Het beroep tot nietigverklaring van voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^