Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2005

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, wordt Mevr. Costy, Françoise Paule Marcelle Victoire, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 j(...) Mevr. C

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022426
pub.
28/06/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, wordt Mevr. Costy, Françoise Paule Marcelle Victoire, werkleider (rang B) bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 juni 2005, eervol ontslag uit haar ambt verleend.

Mevr. Costy, Françoise Paule M. V., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juni 2005, haar aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^