Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005, wordt Mevr. Ceuterick, Margareta, adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal Legal Management, Raden en Commissies Bij koni

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022470
pub.
27/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005, wordt Mevr. Ceuterick, Margareta, adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal Legal Management, Raden en Commissies bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2005, wordt Mevr. De Cooman, Ingrid, adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal « Beheerscontrole » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt Mevr. Deschoolmeester, Lieve, informaticus-directeur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal « Operaties I.C.T. » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt Mevr. Jacqmain, Paule, apotheker-directeur, met ingang van 30 november 2004, op het franstalig kader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal Produktie en Distributie bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 20 april 2005, wordt de heer Huysman, Robert, inspecteur van het Leefmilieu, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van inspecteur-directeur van het Leefmilieu « Risico beheersing » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de heer Jacobs, Louis, apotheker, met ingang van 30 november 2004, bevorderd tot de graad van apotheker-directeur « Coördinator Inspectie I » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de heer Ballegeer, Paul, adjunct-adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseur « Legal Management, Raden en Commissies » bij de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de heer Van Den Meerssche, Paul, gezondheidsinspecteur, met ingang van 30 november 2004, bevorderd tot de graad van gezondheidsinspecteur-directeur Hoofd Inspectiedienst, bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de heer Schoonjans, Koenraad, adjunct-adviseur, met ingang van 30 november 2004, bevorderd tot de graad van adviseur « Inspectie Boekhouding » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt Mevr. Bouffioux, Marie-Louise, apotheker, met ingang van 30 november 2004, op het Franstalig kader, bevorderd tot de graad van apotheker-directeur « Goed Gebruik Geneesmiddelen » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt Mevr. Hahaut, Annick, adjunct-adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Franstalig kader bevorderd tot de graad van adviseur P & O Account bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de heer Gabrys, Jean-Paul, adjunct-adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Franstalig kader, bevorderd tot de graad van adviseur « Office Management » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de heer Roisin, Thierry, apotheker, met ingang van 30 november 2004, op het Franstalig kader, bevorderd tot de graad van apotheker-directeur « Vigilantie » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt Mevr. Ponce, Annick, adjunct-adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Franstalig kader, bevorderd tot de graad van adviseur « Inspectie boekhouding » bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^