Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Personeelsplan. - Boekjaar 2005 Gelet op artikel 19,

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022581
pub.
02/08/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Personeelsplan. - Boekjaar 2005 Gelet op artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid op tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, met name artikel 19, § 1;

Gelet op het gunstige advies van de regeringscommissaris van de begroting, gegeven op 24 mei 2005;

Gelet op het gemotiveerde advies van het Basisoverlegcomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid gegeven op 20 april 2005;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van 24 mei 2005;

Het personeelsplan van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid wordt vastgelegd overeenkomstig de hierbij gevoegde tabellen.

Brussel, 24 mei 2005.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^