Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijziging Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 16 december 2004 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de V.Z.W. « M Vanaf

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022769
pub.
13/09/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijziging Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005022733 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van h type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aa type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 20 sluiten zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 16 december 2004 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de V.Z.W. « Multipen », Sociale Verzekeringskas voor Landbouw, Middenstand en Vrije Beroepen, goedgekeurd.

Vanaf 16 december 2004 is de benaming van het Fonds : « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, V.Z.W. ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^