Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006, wordt de heer Ben Smeets, adviseur van het Openbaar Ambt bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de k Overeen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2006002128
pub.
20/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006, wordt de heer Ben Smeets, adviseur van het Openbaar Ambt bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, via vrijwillige mobiliteit, bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^