Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt de heer Peter Bastiaens, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personee Bij ko

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2006002129
pub.
20/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt de heer Peter Bastiaens, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt Mevr. Tania Dekens, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt Mevr. Marleen Van Avondt, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt Mevr. Corinne Benharrosch, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij het Selectiebureau van de Federale Overheid in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt de heer Jean-Noël Brouir, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, wordt de heer Bruno Neckebroeck, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2006, wordt Mevr. Hilde Dermez, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^