Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeneen Welzijnswerk - St Het be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009488
pub.
27/06/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeneen Welzijnswerk - Stimulans » met zetel te 8500 Kortrijk, Voorstraat 53, erkend als vereniging die de verzoekers kan bijstaan voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders voor een periode van 6 jaar met ingang van 31 maart 2006.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^