Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Directeur-generaal Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 15 september 2006, wordt Mevr. Devos, Annie, geboren te Namur op 21 oktober 1963, aangeduid als titularis van een managementfunctie -1 van Federale Overheidsdienst Justiti Overeen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009729
pub.
20/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Directeur-generaal Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 15 september 2006, wordt Mevr. Devos, Annie, geboren te Namur op 21 oktober 1963, aangeduid als titularis van een managementfunctie -1 van Federale Overheidsdienst Justitie in de functie van Directeur-generaal Justitiehuizen, in het Franse taalkader, met ingang van 20 september 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^