Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière Hoofdbestuur. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2006 wordt aan Mevr. Myriame De Winter, op 30 april 2007 's avonds, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar functie van (...) Zij is ertoe gemachtigd

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2006015176
pub.
15/01/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 02/01/2007 numac 2006203486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2006 van de modaliteiten van toekenning en afrekening va type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006203403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de bijdrage in het kader van de pensioenplannen type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het bru type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 sluiten wordt aan Mevr. Myriame De Winter, (Nederlandse taalrol) op 30 april 2007 's avonds, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Zij is ertoe gemachtigd haar aanpraak op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden op 1 mei 2007 en de titel van haar ambt eershalve te dragen.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Raad voor aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006009981 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brussel en Schaarbeek, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de stabilisering van de spoorwegbedding van de lijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Dolhain van algemeen nut wordt verklaar type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een derde en vierde spoor, gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007022058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een facultatieve toelage van 51.000 EUR aan de Provincie West-Vlaanderen als financiële steun in de investeringskosten voor de realisatie van het vogelopvangcentrum aan de kust, meer bepaald in het Provinciaal Domein sluiten, wordt aan de heer Lucas Sas (Nederlandse taalrol) op 31 oktober 2007 's avonds, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Hij is ertoe gemachtigd zijn aanpraak op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden op 1 november 2007 en de titel van zijn ambt eershalve te dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^