Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 februari 2006

Federaal Planbureau. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt, op zijn aanvraag, aan de heer Thomas Bernheim, ontslag verleend uit zijn ambt van attaché bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 november 20(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006021016
pub.
10/02/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Federaal Planbureau. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt, op zijn aanvraag, aan de heer Thomas Bernheim, ontslag verleend uit zijn ambt van attaché (lid) bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 november 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^