Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt Jonkheer de Moreau de Gerbehaye, Claude, geboren op 28 augustus 1958, ontlast met ingang van 1 juni 2006 van de functie van Hoofd van de Afdeling Bij koni

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2006021112
pub.
04/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022561 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instel type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de wer type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vaststelling van een buitengewone type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sigaretten- fabri type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006002083 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Regie der Gebouwen en houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006201906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende het tewerkstellings- en vormingsbeleid sluiten wordt Jonkheer de Moreau de Gerbehaye, Claude, geboren op 28 augustus 1958, ontlast met ingang van 1 juni 2006 van de functie van Hoofd van de Afdeling 16 « Waals Brabant » bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, en benoemd tot Hoofd van het Departement III « Rijksarchieven in de Waalse Provinciën » bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekking type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006002068 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing sluiten wordt Mevr. Jacquemin, Madeleine, geboren op 9 december 1974, met ingang van 1 juni 2006 benoemd tot attaché bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twe jaren in een betrekking van het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Soyez, Sébastien, geboren op 12 januari 1975, met ingang van 1 juni 2006 benoemd tot attaché bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twee jaren in een betrekking van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort sluiten wordt Mevr. Vancoppenolle, Chantal, geboren op 11 september 1963, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd tot Hoofd van de Afdeling 9 « Rijksarchieven in de Vlaamse Provinciën - Oost-Vlaanderen » bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort sluiten wordt de heer Van Der Eycken, Michel, geboren op 1 april 1950, ontlast van de functie van Hoofd van de Afdeling 10 « Limburg » bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, en benoemd tot Hoofd van de Departement I « Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief van het Brussels Gewest » bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort sluiten wordt Mevr. Depoortere, Rolande, geboren op 4 februari 1964, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd tot Hoofd van de Afdeling 1 « Toezicht, Advisering en Coördinatie van Verwerving en Selectie » bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaa type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006202680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006202741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid - Edele metalen" type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de a type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006202633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het sectoraal akkoord voor de jaren 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006202743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen sluiten wordt de heer Honoré, Laurent, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en met ingang van 1 juli 2006 benoemd tot eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^