Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de heer Van doninck, Bogdan, geboren op 16 december 1947, aangeduid met ingang van 1 november 2006 als houder van een managementfunctie -1 in de functie van Directeur-generaal « Coördina Bij k

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006021357
pub.
11/01/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de heer Van doninck, Bogdan, geboren op 16 december 1947, aangeduid met ingang van 1 november 2006 als houder van een managementfunctie -1 in de functie van Directeur-generaal « Coördinatie en Informatie » van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Bij koninklijk besluit van 17 november 2006 wordt de heer Wery, Philippe, geboren op 12 oktober 1971, attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid overgeplaatst met ingang van 1 november 2006 als attaché in het Franse kader van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt Mevr. Van Honacker, Karin, geboren op 4 september 1962, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd met ingang van 1 november 2006 tot Hoofd van de Afdeling 3 « Externe betrekkingen en Coördinatie van Communicatie, Valorisatie en Publiekswerking » bij dezelfde instelling in een betrekking van het Nederlandse taalkader.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt Mevr. Verachten, Lucie, geboren op 7 mars 1969, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd met ingang van 1 november 2006 tot Hoofd van de Afdeling 2 « Digitale Dienstverlening en Archivering » bij dezelfde instelling in een betrekking van het Nederlandse taalkader.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Tallier, Pierre-Alain, geboren op 7 augustus 1966, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd met ingang van 1 november 2006 tot Hoofd van de Afdeling 5 « Collectiebeheer Algemeen Rijksarchief 2 (acquisitie, depotbeheer, ontsluiting) hedendaagse periode » bij dezelfde instelling in een betrekking van het Franse taalkader.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Libert, Marc, geboren op 12 augustus 1968, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd met ingang van 1 november 2006 tot Hoofd van de Afdeling 4 « Publiekswerking Algemeen Rijksarchief en collectiebeheer Algemeen Rijksarchief 1 (acquisitie, depotbeheer, ontsluiting) : Ancien Régime » bij dezelfde instelling in een betrekking van het Franse taalkader.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^