Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Benoît Provost aangewezen als adjunct-secretaris voor het Preventiebeleid, in klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, met i

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000491
pub.
30/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14.93 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007023167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14.93 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022806 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 maart 2007 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007201346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereen sluiten wordt de heer Benoît Provost aangewezen als adjunct-secretaris voor het Preventiebeleid, in klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, met ingang van 1 juli 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^