Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Jan DOMBRECHT, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organi Bij ko

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2007002120
pub.
07/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Jan DOMBRECHT, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 mei 2007.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Isabelle TEGENBOS, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 mei 2007.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Elisabeth LETTENS, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 mei 2007.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Patrick THEYS, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 mei 2007

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Geert DE SMET, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 mei 2007

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Tom BULTYNCK, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij het Selectiebureau van de Federale Overheid in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 mei 2007

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Bruno SNAPPE, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij het Selectiebureau van de federale overheid in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 mei 2007

Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Sabine JENNES, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 mei 2007.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^