Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 maart 2007

Krijgsmacht. - Pensioneringen **** koninklijk besluit ****. 6376 van 18 januari 2007, wordt kolonel **** ****. ****, op 1 januari 2008 tot het **** toegelaten, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pens Bij ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007069
pub.
15/03/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 6376 van 18 januari 2007, wordt kolonel **** ****. ****, op 1 januari 2008 tot het **** toegelaten, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, ****, 3°.

Bij koninklijk besluit ****. 6377 van 18 januari 2007, wordt geneesheer- kolonel ****. ****, op 1 augustus 2007 tot het **** toegelaten, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, ****, 3°.

Bij koninklijk besluit ****. 6378 van 18 januari 2007, wordt kolonel ****. ****, op 1 maart 2007 tot het **** toegelaten, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, ****, 3°.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^