Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt de heer Jan Lathouwers, adviseur, geboren te Costermansstad op 15 januari 1952, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse(...) Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009623
pub.
26/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Bevorderingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt de heer Jan Lathouwers, adviseur, geboren te Costermansstad (Kongo) op 15 januari 1952, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in het Nederlandse taalkader, tot de klasse A4, met ingang van 1 januari 2007.

Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt Mevr. Danielle Gheude, adviseur, geboren te Rosières op 23 januari 1954, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in het Franse taalkader, tot de klasse A4, met ingang van 1 april 2007.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^